NMK - Størst og best innen motorsport!
   
Tekststørrelse

 

 Velkommen til NMK Hitra

 

Her vil du finne info om klubben, banen og våre aktive utøvere.

 
 

Årsmøte

INNKALLING-SAKLISTE TIL ÅRSMØTE NMK HITRA

 

Frivillighetssentralen i Fillan

Søndag 01. mars Kl.13.00 

 

SAKSLISTE:

 

1. Åpning - godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent og referent

3. Registrering av stemmeberettigete

4. Valg av 2 medlemmer til underskrift av protokoll

5. Årsberetning

6. Regnskap og budsjetter

8. Innkomne forslag

9. Valg. 

 

Vi tar et medlemsmøte like etter årsmøte

 

Velkommen J

NMK Hitra

31_NMK_Hitra-logo
 
 
NMK Hitra
Postboks 189
7239 HITRA

Dokumenter

Treninger 2015

Treningsavgifter 2016

Medlem senior kr 100,- evt 1000,-/år

Medlem Junior kr 50,- evt 500,-/år

Rekrutt GRATIS 

Ikkemedlem kr 200,- evt 2000,-/år